Instagram hesabınızı 2 binden fazla gerçek, organik takipçi ile büyütünBaşlayın
Tarafından Yayınlanma tarihi: Mayıs 14, 2023

Günümüz dünyasında medya her yerdedir – TV, radyo, gazeteler, dergiler, sosyal medya ve internet – ve hayatlarımız üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Medyanın etkisi o kadar güçlüdür ki dünyayı algılama, düşünme, davranma ve karar verme şeklimizi şekillendirebilir. Bu makalede, medyanın bir kişiyi etkileme yollarını ve etkisinin farkında olmanın neden önemli olduğunu inceleyeceğiz.

1. Medya inançlarımızı ve tutumlarımızı şekillendirir

Medya, siyaset, sosyal değerler, din, kültür ve yaşam tarzı da dahil olmak üzere çok çeşitli konulardaki inanç ve tutumlarımızı şekillendirme gücüne sahiptir. Örneğin, belirli bir grup insanı olumsuz bir şekilde gösteren haberlere sürekli maruz kalırsak, onlarla kişisel bir deneyimimiz olmasa bile onlara karşı olumsuz bir tutum geliştirebiliriz.

İşte bu yüzden tükettiğimiz medyaya karşı eleştirel olmak ve gönderdiği mesajları sorgulamak önemlidir.

2. Medya davranışlarımızı etkiler

Medya, rol modeller sunarak ve sosyal normlar belirleyerek de davranışlarımızı etkileyebilir. Örneğin, ünlülerin veya influencer’ların belirli bir ürünü veya yaşam tarzını tanıttığını görürsek, bunu kendimiz deneme olasılığımız artabilir. Ayrıca medya, neyin kabul edilebilir veya arzu edilir olduğuna dair standartlar belirleyerek sosyal davranışlarımızı etkileyebilir.

~Medyanın genellikle gerçekliğin ulaşılabilir veya gerçekçi olmayan idealize edilmiş bir versiyonunu sunduğunu unutmamak önemlidir.

3. Medya ruh sağlığımızı etkileyebilir

Medya da ruh sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin şiddet içeren veya grafik içeriklere maruz kalmak kaygı, stres ve travmaya neden olabilir. Benzer şekilde, gerçekçi olmayan güzellik standartlarını teşvik eden veya sağlıksız davranışları destekleyen medya, beden imajı sorunlarına, yeme bozukluklarına ve diğer ruh sağlığı sorunlarına katkıda bulunabilir.

Tükettiğimiz medya ve bunun ruh sağlığımız üzerindeki potansiyel etkileri konusunda dikkatli olmak önemlidir.

4. Medya karar verme sürecimizi etkileyebilir

Medya, bilgi sağlayarak ve görüşlerimizi şekillendirerek karar verme sürecimizi de etkileyebilir. Örneğin, belirli bir ürün veya hizmetin faydalarını vurgulayan haberlere maruz kalırsak, bu ürünü satın alma olasılığımız artabilir. Benzer şekilde, medya siyasi görüşlerimizi şekillendirebilir ve oy verme davranışımızı etkileyebilir.

~Tükettiğimiz medyadaki önyargıların farkında olmak ve bilinçli kararlar vermek için birden fazla bilgi kaynağı aramak önemlidir.

5. Medya kimliğimizi şekillendirebilir

Medya benlik ve kimlik duygumuzu da şekillendirebilir. Örneğin, belirli bir vücut tipini veya yaşam tarzını arzu edilir olarak gösteren medyaya sürekli maruz kalırsak, bu standartlara uymak için baskı hissedebiliriz. Benzer şekilde, medya ırkımız, cinsiyetimiz, cinsel yönelimimiz ve diğer faktörlere dayalı olarak kimlik duygumuzu etkileyebilir.

**Medyanın kimliğimiz üzerindeki etkisinin farkında olmak ve olumlu temsil ve farklı bakış açıları aramak önemlidir.

Sonuç olarak, medyanın hayatlarımız üzerinde önemli bir etkisi vardır; inançlarımızı, tutumlarımızı, davranışlarımızı, ruh sağlığımızı, karar alma süreçlerimizi ve kimliğimizi şekillendirir. Tükettiğimiz medyaya eleştirel yaklaşarak ve farklı bakış açılarını araştırarak, bilinçli kararlar verdiğimizden ve kendi değerlerimiz ve deneyimlerimiz temelinde kendi kimliklerimizi şekillendirdiğimizden emin olabiliriz.